Collegetoer

Uiting geven aan je creativiteit door te schilderen of te tekenen kan een mooie reis zijn als je de eigen bron van creatief vermogen aanboort. Dit bereik je door van andere kunstwerken te leren, niet slaafs kopiëren maar een eigen visie ontwikkelen kan een heel mooie ervaring zijn. Collegetoer bestaat uit twee onderdelen op een […]

Van Buiten naar Binnen

(2009 tot heden) Het brede schoolproject ‘Van buiten naar binnen’ is een cultuureducatieproject waarbij  erfgoed de kerndiscipline is en de discipline audiovisueel wordt gebruikt als manier om het erfgoed vast te leggen. Door het cultureel erfgoed van de school te verkennen en vast te leggen met behulp van audiovisuele technieken nemen  de leerlingen van de […]

Theaterleo

(2009 tot heden) Een voorbereiding voor het maken van een eigen eindvoorstelling/musical groep 8. Met theater, dans, muziek.foto en filmonderdelen gaan de leerlingen van groep 8 zelf aan de slag en begeleiden vakdocenten de kinderen in de verschillende disciplines. Door workshops bij o.a. de Evelaer leren de leerlingen van de Leonardusschool hoe ze een eigen productie kunnen […]